Logo

Udvalg

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I Danmakrs Private Skole er der nedsat forskellige udvalg.

  Nedenfor kan du se hvem der sidder i udvalgene og hvad deres arbejdsområder er. 

  Forretningsudvalget

  Udpeget til Forretningsudvalget er Karsten Suhr (formand), Carina Dyekjær Finseth (næstformand), Bo Mehl Jørgensen (næstformand) og Søren Lodahl (sekretariatschef)

  Forligsnævnet

  Udpget til Forligsnævnet er Dan Ingemann Jensen og Hans Myhrmann.
  Suppleant: Sven Jensen

  Voldgiftsret

  Udpeget til Voldgiftsret er Karsten Suhr, Maja Faust Rasmussen. 
  Suppleant: Jens Peter Mølgaard

  Fordelingssekretariatet

  Danmarks Private Skoler har udpeget Hans Myhrmann (formand), Karsten Suhr, Helle Brinch fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium samt Dan I Jensen til Fordelingssekretariatets bestyrelse.

  Referencegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger

  Udpeget til Referencegruppe i forbindelse med overenskomstforhandlinger er Karsten Suhr, Bo Mehl Jørgensen, Hans Myhrmann og Dan Ingemann Jensen.

  Internationalt udvalg

  Udpeget til Internationalt udvalg er Sven Jensen.

  Udvalget nedsættes af og består af medlemmer fra foreningens bestyrelse evt. suppleret fra medlemsskolernes ledelser. Formand for udvalget skal være medlem af foreningens bestyrelse.

  Udvalgets opgave er generelt at varetage foreningens internationale interesser samt at initiere og formidle internationale muligheder til foreningens medlemsskoler.

  Formanden for udvalget deltager i Det Internationale Råd (DIR). DIR er medlem af og DP’s bindeled til ECNAIS.

  Formanden for udvalget er foreningens repræsentant i Den danske sommerskoles bestyrelse.

  Udvalgets medlemmer har mulighed for deltagelse i ECNAIS konferencer.

  Udvalget referer til foreningens bestyrelse

  Konferenceudvalget

  Til konferenceudvalget er Sven Jensen,  Dan Ingemann Jensen,  Jens Peter Mølgaard, Maja Faust Rasmussen og Jimmy Burnett Nielsen udpeget.

  Udvalget skal beskæftige sig med planlægning og afvikling af årlige konferencer og seminarer for skolernes ledelser og bestyrelser ved medlemsskolerne. Udvalget strukturer sit arbejde ift. målgrupperne, hvilket kan ske igennem nedsættelse af arbejdsgrupper.

  Udvalget referer til foreningens bestyrelse.

  Udvalget til planlægnng af konference indenfor specialundervisning

  Udvalget består af Kristina Walsø Christensen fra Sorø Privatskole, Pia Mosebo fra Helsinge Realskole og Rikke Bundgaard Hansen fra Klostermarkskolen.

  Udvalget har ansvar for planlægning af seminar og konferencer om inklusionskonference, ordblindhed/dysleksi mv. og  døgnseminar for specialkoordinatorer.